English version English Thai version ไทย
Home News and events Event Registration My Account Photo Gallery

Super Dog Fun Run 24 Feb 2019

Super Dog Fun Run 24 Feb 2019
Event date: 24/Feb/2019 – 24/Feb/2019
dog run Phatum thani Thailand
Entry: 12/Nov/2018 – 09/Jan/2019
More information, Please call
090-050-9999

Super Dog Fun Run

เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกาย ใจของสุนัข เปิดโอกาสให้เค้าได้มาวิ่งสูดอากาศบริสุทธิ์ชานเมือง ในพื้นที่ส่วนตัว ได้เข้าสังคมกับเพื่อนสุนัขที่น่ารัก

VDO clip


Date : Sun 24 Feb 2019


Distance : 3.5 k.


Venue : VSANO ADVENTURE (10 mins from Central West Gate) map as bellow

  กิจกรรมจะจัดในพื้นที่ของ VSANO เท่านั้น การจราจรปิด เส้นทางวิ่งเป็นเส้นทางเดิม (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งหน้างาน)           

              Tel.090 050 9999


Register fee : มาวิ่งพร้อมกับสุนัข หรือวิ่งเฉพาะคน ค่าสมัครเท่ากัน ได้รับของที่ระลึกเหมือนกัน

 • Early bird 490 บาท
 • ปกติ  550 บาท
 • no race day entry

Register : click Active.com


Number of participant : 50 dogs


หมายเหตุ : 

 • สุนัขที่นำมาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสุนัขที่มีร่างกายปกติ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี บริบูรณ์
 • เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณ๊
 • กรณีที่ไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้จัด (ไม่รวมถึงเหตุสุดวิสัยเช่น ภัยธรรมชาติ พายุ เหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น) ผู้จัดจะคืนเงินให้เต็มจำนวนที่ท่านนั้นๆ ได้ชำระไว้
 • สำหรับท่านที่สมัคร 2 รายการพร้อมกัน เมื่องานใดงานหนึ่งไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้จัด ผู้จัดจะคืนเงินตามสัดส่วนของค่าสมัครแต่ละงาน
 • ลงทะเบียนแล้ว เปลี่ยนคน เปลี่ยนวัน ไม่ได้ แต่เปลี่ยนสุนัข หรือจะไม่มีสุนัขมาวิ่งด้วยก็ได้
 • ต้องเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามกำหนด
 • ระหว่างการร่วมกิจกรรมคนและสุนัขจะใส่เสื้อผ้าแบบใดก็ได้
 • เจ้าของ และหรือผู้ปกครองจะต้องติดสายลากจูงตลอดเวลา
 • จะต้อง นำถาดอาหาร ถาดน้ำส่วนตัว และเครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง
 • ต้องดูแลให้สุนัขขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสม และกำจัดให้เรียบร้อย
 • เจ้าของ และหรือผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา กรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น สุนัขตัวอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เจ้าของหรือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 • สิ่งที่ท่านจะได้รับ :
  • เบอร์วิ่งสำหรับคน รับหน้างาน
  • เหรียญที่ระลึกสำหรับทุกท่าน
  • อุปกรณ์จับเวลา (ถ้ามี)
  • เครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม
  • เสื้อที่ระลึกสำหรับคน ขนาดเสื้อสามารถดู (ตัวอย่าง) จากรูปด้านล่าง  สี แบบหรือขนาด มีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อน เลือกก่อน
  • ผ้าผูกคอสุนัข มากับเสื้อบางรุ่น ดูจากข้อมูลตอนเลือกเสื้อ ผ้าผูกคอจะมีรูสำหรับสอดสายขนาดประมาณ 0.8 cm. (ไม่มีสายให้) ท่านสามารถใช้เชือกหรือปลอกคอร้อยได้ตามสะดวก
  • lucky draw

  Schedule (draft)

  Sun 24 Feb 2019

  05:30  am. parking open

  05:45 am. รายงานตัว รับเบอร์ รับเสื้อ และอื่นๆ (ถ้ามี)

  06:30 am. start

  07:30 am. finish, presentation

  At Sunset At Sunset At Sunset At Sunset
  At Sunset
  Tumblr Email LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis
  © Copyright vsanoadventure.com. All rights reserved.
  VSANO Co., Ltd 33/3 moo 2 Kanchanapisek (Hwy.9), Khlong-Phra-Udom, Lat-Lum-Kaeo District, Pathum thani, THAILAND 12140
  Tax Identification: 0135558000065